Videochat tips en tricks van eHealth pionier Remko Lingsma

22-03-2020 - Je Praktijk Online

Videochat tips en tricks deel 1

We zien dat veel klanten op dit moment er voor kiezen om hun behandelingen (deels) blended te gaan doen, maar velen ook alleen maar online. 
Dit vergt andere vaardigheden voor u als behandelaar en ook voor uw cliënt. En dat gaat om meer dan techniek. 

We zullen de komende week een aantal nieuwtjes plaatsen met tips en tricks. Met zaken die we zelf verzameld hebben, maar ook meerdere met ervaringen van collega's die al langer op deze manier werken. 
Als eerste hebben we Remko Lingsma van Lingsma Psychologie uit Ravenstein uitgenodigd zijn ervaringen te delen. Remko was onze eerste klant in 2013 en was toen al actief met eHealth. 

Hoe is de actuele situatie (20 maart 2020) in jouw praktijk?

Ons gezondheidscentrum is (deels) ingericht voor eerste screening van corona verdachte mensen, tot er in de regio een alternatief is. Corona is dus letterlijk dichtbij. Ik werk voornamelijk vanuit huis, video en telefonisch, er zijn ook veel afmelders. Ik ben blij dat ik al aardig ingericht en gewend ben aan en voor videochat!

Praktische tips

Mijn praktische tips, misschien veelal open deuren, maar dat zijn ze wellicht voor anderen niet.

- vraag cliënten vooraf even te kijken hoe het werkt door naar de test te gaan https://clientenlogin.nl/test-videochat/.  

- zeg niet dat chat het zelfde is als in spreekkamer. Ik geef daarom ook doorgaans net wat kortere sessies, 30-35 min, een scherm maakt het behandelen intensiever. Je lijkt minder bewegingsvrijheid te hebben, het is wat statischer, alsof je (de client) wat minder weg kunt kijken.

- houdt ook rekening/calculeer tijd in voor technische mankementjes/aanpassingen tijdens opstart . Heb een telefoonnummer paraat als het geluid wegvalt of andere zaken misgaan.

- wees je bewust dat cliënten mee kunnen kijken in je ruimte, voorkom dat ze in je neus zitten te kijken door een  redelijke invalshoek camera (kijk niet neer, kijk niet omhoog).

- check bij beginners aan einde van een video sessie hoe het was (bijna altijd zeggen mensen dat het een prima alternatief is,( "het viel me erg mee, was eigenlijk prima", dat soort teksten) .Probeer positief af te ronden mbt communnicatiemiddel (los van inhoud), zodat ze warm blijven voor een volgende on line sessie (bekrachtig, creëer yes set).


Declareren
 

voor vrijgevestigden in de GGZ (uit de LVVP nieuwsbrief)

Mag ik in plaats van face-to-face contact ook telefoon of beeldbellen inzetten en registreer/declareer ik dat op dezelfde manier?
Direct patiëntgebonden tijd is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Direct patiëntgebonden tijd kan bestaan uit:
face-to-face contact
telefonisch contact
schriftelijk/e-mail contact
 (beveiligde) chat, beeldbellen et cetera (direct contact via internet)
Deze tijd wordt dus geregistreerd en gedeclareerd als directe tijd.
Bron: NZa d.d.18 maart 2020, bron gb-ggz: NR/REG-2023, art 3.21, bron g-ggz: NR/REG-2021b, 5.1.4.2 – 5.1.4.11

Oefentherapie

Indien de zorgverzekeraar dit vergoed, kunt u ‘video consults’ inzetten.

Fysiotherapie

Onder prestatiecode 1000 kunt u een reguliere zitting fysiotherapie declareren.

Logopedie

Onder prestatiecode 4002 kunt u ‘telelogopedie’ declareren. VGZ vergoedt beeldbellen alleen bij het gebruik van één specifieke applicatie. Het NVLF is op moment nog met VGZ in gesprek of zij ook andere applicaties voor beeldbellen zouden willen vergoeden tijdens de geldende maatregelen omtrent het Corona virus. Mocht hier verandering in komen dan zal het NVLF u hierover informeren.

Ergotherapie

Indien de zorgverzekeraar dit heeft ingekocht, kan een ‘telefonisch consult’ of ‘video consult’ gedeclareerd worden onder prestatiecode 5010. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar.


Gratis webinar over online behandelen

Via psychotherapeute Marike Kreutzkamp kregen we volgende tip nog door: 
Voor starters met videochat organisereert de eHealthspecialist dinsdagavond de 24e maart 2020 om 20:00 een gratis webinar van een uur. Registeren is noodzakelijk en kan hier.
Deze partij geeft ook een cursus over online behandelen.


Wilt u meer weten over onze videochat oplossing kunt u hier klikken. 


Wij wensen u succes met (voor velen) deze nieuwe manier van werken. 

Terug