Clienten

De moderne cliënt verwacht steeds meer dienstverlening in en rondom zijn behandeling. Niet alleen face-to-face maar ook digitaal, zoals dat ook van de bank, het reisbureau of de gemeente verwacht wordt. Dat is dus een uitdaging voor u, want u heeft maar 1 paar handen, en geen 24/7 beschikbaarheid. 

Met de JPO Clientenlogin heeft u wel 24-7 bereikbaarheid, maar bent u beschikbaar wanneer u dat  wilt. 

Voor een cliënt moet gebruik zo eenvoudig mogelijk zijn. Liefst zonder enige noodzaak tot scholing; intuïtief. Zo is de JPO Cliëntenlogin ook gemaakt. Cliénten kunnen zonder enige scholing met het systeem aan de slag. En komen ze er alsnog niet uit kunne ze 7 dagen per week gebruikmaken van de support. 

 

Ervaringen van cliënten

"Ik vind het een goed systeem wat erg aansluit bij deze tijd. Ik vind het prettig om tussen de gesprekken door contact te hebben. Dit zorgt ervoor dat ik actief bezig blijf met mijn eigen leerproces en dit niet alleen afhangt van de gesprekken."

"Ik ben heel blij met deze clientenlogin en heb het als stimulerend en bemoedigend ervaren."
 

"De Clientenlogin helpt me om ook tussen de behandelingen door actief bezig te blijven. En het is gewoon ook makkelijk als ik een vraag heb om die tussendoor te kunnen stellen."